The Year when a dark world beat into the art / Året da en mørk verden slo inn i kunsten

Art Critic in Aftenposten, Kjetil Røed, summarize the art year 2015 where he mentions ‘Cruelty Has a Human Heart’ as one of the most important. // Kunstkritiker i Aftenposten Kjetil Røed oppsummerer kunståret 2015 og omtaler ‘Cruelty Has a Human Heart’ prosjektet til Lise Bjørne Linnert som et av de viktigste. In the art book […]